Wij werken uitsluitend met de handen
Paramedisch geschoolde osteopaten
Aangesloten bij NVO en NRO
20+ jaar ervaring in osteopathie

Wat verstaan we onder osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van bewegingsbeperkingen in het lichaam die klachten veroorzaken. Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Osteopathie is veilige geneeskunde die zich richt op de beweging van en in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.

Wat doet een osteopaat

Wat doet een osteopaat?

Alle systemen in het lichaam werken mee om het gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als een geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.

Hoe werkt een osteopaat

Hoe werkt een osteopaat?

Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. Hij/zij gebruikt geen medicijnen of apparaten. Hij of zij maakt los wat los moet zitten en herstelt zo met (overwegend) zachte handgrepen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door. Nederland telt ongeveer 700 geregistreerde osteopaten. Zij zijn opgeleid tot fysiotherapeut of basisarts, waarna ze een vijfjarige beroepsopleiding osteopathie hebben gedaan.

Partnerlogo's NVO en NRO Osteopathie Elbers

Is een osteopaat een erkend beroep?

Alle osteopaten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) zijn erkende osteopaten. Zij mogen zich DO-MRO noemen. Deze osteopaten zijn ook geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie.(NRO). Als Osteopathie Praktijk W. Elbers zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Dit kan het begin zijn van een prachtige relatie

Geschiedenis Osteopathie

De geschiedenis van Osteopathie

Osteopathie is ruim een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Dit inzicht was destijds dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen revolutionair. Een uitspraak van Still in dit verband is: “Daar waar de weefsels goed beweeglijk zijn, krijgt ziekte geen kans” In 1891 stichtte Still ‘The American School of Osteopathy’. Dat was het startsein voor een verdere ontwikkeling van de osteopathie. In de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden.

Ontwikkelingen Osteopathie in Nederland

Ontwikkelingen osteopathie in Nederland

In Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989. De laatste tien jaar raakt osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend. Op dit moment wordt in Nederland osteopathie door zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelwijze. De Nederlandse Vereniging voor Osteopaten maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Binnenkort wordt het Nederlandse Register voor Osteopathie bijgeschreven in het keurmerkregister van VWS.

Header Osteopathie voor Sporters

Hoe ontstaat bewegingsverlies van weefsels

Bewegingsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af of door processen in het lichaam zelf. Overbelasting van weefsels speelt hierbij een centrale rol. Te grote krachten van buitenaf tasten de kwaliteit van weefsels aan, dit leidt tot verhardingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een harde val of kneuzing (ook in het verre verleden), een operatie, botbreuk of soms zelfs een gecompliceerde tandheelkundige behandeling. Ook een zware bevalling of een vacuümverlossing waarbij het schedeltje van de baby veel te lijden heeft, kan aanleiding geven tot bewegingsverlies.

Uitgangspunten Osteopathie

De uitgangspunten van de osteopathie

  • Biologisch is de mens een geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar.
  • Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.
  • De mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit.
Header Osteopathie voor Volwassenen

Processen die een rol spelen

Processen vanuit het lichaam zelf verlopen ingewikkelder:

  • Erfelijkheid kan een rol spelen; bepaalde families hebben van nature een hardere of stuggere bouw.
  • Ontstekingen in weefsels kunnen littekens achter laten.
  • Overbelasting door verkeerde voeding kan uiteindelijk leiden tot ophoping van gifstoffen, waardoor de weefsels verharden.
  • Andere interne krachten, en vaak veel subtieler, zijn gevoelens en emoties.

Organen en weefsels worden hierdoor beïnvloed. Langdurige stress en spanning zetten de (bij)nieren en darmen onder druk. Lever en gal hebben het zwaar te verduren als ergernis, irritatie, woede, niet kan worden geuit. Angst werkt verstijvend. Dit heeft nadelige gevolgen voor o.a. beweging van nieren en longen. We hebben het over gewone, dagelijks voorkomende emoties, maar het negatieve effect is het gevolg van het langdurig bestaan daarvan.

Header Homepage Osteopathie Praktijk W. Elbers

Het zelfgenezend vermogen

Elk mens heeft van nature een innerlijke kracht die er naar streeft het lichaam zo gezond mogelijk te houden, zich te verdedigen en aan te passen, waardoor ziekte overwonnen kan worden. Een van de belangrijkste principes van dit zelfgenezend vermogen is de kracht van het lichaam om de vloeistofstroom in de weefsels op gang te houden. Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Een groep cellen met dezelfde soort functie is een weefsel, zoals een spier, een bot, een orgaan en buik- of hersenvliezen. Elk weefsel heeft een bepaalde taak. Om deze uit te voeren hebben de cellen voeding en zuurstof nodig. Dit gebeurt via een transportsysteem: de vloeistofstroom langs de cellen. De afvalstoffen, die de cel uitscheidt, worden hierlangs ook afgevoerd. Zo wordt het weefsel ververst en stroomt er voldoende voeding langs de cellen. Het lichaam blijft gezond zolang de vloeistofstroom intact blijft en de weefsels soepel, elastisch en beweeglijk zijn. In de vloeistofstroom onderscheiden we bloed, lymfe en hersenvloeistof.

Header Osteopathie voor Bedrijven

Effecten van verlies in bewegelijkheid

Wanneer weefsels hun beweeglijkheid verliezen vermindert de aan- en afvoer van de vloeistofstroom en daardoor raakt het weefsel verzadigd met afvalstoffen. Het weefsel verzuurt en de cellen worden zwak of ziek. Ze kunnen hun taak niet meer goed uitoefenen. Dit kan pijnklachten geven en verstoort allerlei mechanismen, waardoor iemand uiteindelijk ziek kan worden. Als de vloeistofstroom in de weefsels zich niet op eigen kracht herstelt, bevordert de osteopaat dit door de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren en daardoor neemt het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer toe.

Wat ze over ons zeggen

Hele prettige ervaring gehad met dhr. Elbers. Hij heeft onze 8 weken oude baby perfect geholpen. Dhr Elbers geeft goede uitleg en vraagt goed door over de problemen.

Voor mijn baby van 3 maanden. Mijn baby heeft veel baat bij zijn behandeling gehad!

Na de geboorte van mijn zoon ben ik bij William geweest. Hij heeft er veel baat bij gehad. Aanrader!

Maak nu online een afspraak