De Kosten

De prijs voor een consult osteopathie van 45 minuten bedraagt ?85

In het aanvullende pakket vergoeden de meeste zorgverzekeraars Osteopathie, geheel of gedeeltelijk. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.

Op de site vindt u ook een lijst van vergoedingen van de zorgverzekeraar t.a.v. osteopathie.
De praktijk is uiteraard geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

De AGB code van de praktijk is: 013530

De AGB code zorgverlener is : 034540

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 092010910000

Betalingsvoorwaarden.

  1. Voorwaarden Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Osteopathie praktijk W.Elbers en haar pati?nten. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.
  2. Behandelkosten Osteopathie praktijk W.Elbers berekent de bij haar pati?nten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) vastgestelde richtlijnen.
  3. Betalingen Behandelingen dienen na afloop van het consult per pin of contant afgerekend te worden.

Afspraken

  1. Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen door de pati?nt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Osteopathie praktijk W. Elbers zich het recht voor om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de pati?nt in rekening te brengen.