Hoeveel behandelingen?

Naar drie tot vier behandelingen moet er zeker verbetering zijn. Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn. De periode tussen de behandelingen kan vari?ren van ??n week tot twee maanden. Het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

Vanuit de osteopathische zienswijze wordt niet zozeer de ziekte behandeld, maar wordt er gewerkt aan de bewegingsbeperking van die weefsels (botten, spieren, organen, bindweefsel etc.) die betrokken zijn bij het ontstaan van de klacht. Of osteopathie een genezend effect kan hebben bij een bepaalde klacht is dus onder andere afhankelijk van de volgende factoren:
Zijn er weefsels in het lichaam met verminderde beweeglijkheid die de klachten kunnen veroorzaken, of daar verband mee houden.

Is deze verminderde beweeglijkheid volledig of gedeeltelijk te herstellen of is het weefsel zodanig aangetast dat er geen herstel mogelijk is.

Hoe groot is de kracht van het herstellend vermogen van de betreffende persoon (vitaliteit) en is hij of zij zelf ook bereid een bijdrage te leveren aan dat herstel, door b.v. voeding en leefgewoontes te veranderen.

Bij onvoldoende of geen resultaat wordt gestopt met behandelen of vindt (na toestemming van de pati?nt) verder overleg plaats met de huisarts